Historia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku, czyli Gimnazjum Męskiego, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Zofii oraz Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii

1880

powstanie Gimnazjum Męskiego

1881

klasa pierwsza liczy 63 uczniów

20 X 1883

przenosiny do nowego gmachu

1888

pierwsza matura, którą zdało 63 uczniów

1898

jubileusz Adama Mickiewicz, uczniowie i nauczyciele usypują na Górze Parkowej kopiec ku czci poety

1906

25-lecie powstania szkoły (820 uczniów w 18 oddziałach, w tym 520 Polaków 170 Rusinów i 70 Żydów)

1922

szkoła otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum im. Królowej Zofii

1938

zjazd koleżeński zorganizowany z okazji 50- lecia pierwszej matury

1953

nazwę szkoły zmieniono na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Męskie

1965

oddzielenie szkoły podstawowej i 11-latki, powstanie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego

1973

przekazanie nowego obiektu I LO i nadanie tej placówce imienia Komisji Edukacji Narodowej

1980

zjazd z okazji 100 - lecia postania szkoły

14 XII 1990

przywrócenie imienia pierwotnej patronki szkoły - Królowa Zofia

5 V 1993

organizowanie głośnych obchodów "Święta Ziemi" w Sanoku przez Szkołę Podstawową nr 4 im Królowej Zofii

20-23 II 1994

sztafeta dziewcząt w short tracku zajęła IV miejsce w XX Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

15 X 1996

wizyta ks. bp. Stefana Moskwy w naszej szkole

21-23 III 1997

szkoła otworzyła swoje podwoje dla licznej rzeszy młodzieży, która zjechała do Sanoka na ,,Archidiecezjalne Spotkanie Młodych"

lato 1997

remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4

1 IX 1999

powstaje Gimnazjum nr 2

20 IV 2001

powstaje witryna internetowa gimnazjum dostępna pod adresem: www.g2zofia.prox.pl

4 III 2003

powstaje Internetowa Kronika Wydarzeń, czyli system news-ów, dzięki któremu na bieżąco rejestrowane są najważniejsze wydarzenia naszej szkoły

3 VI 2003

1 Festiwal Nauki, czyli Dni Otwarte Naszego Gimnazjum dla uczniów klas szóstych sanockich szkół podstawowych, którzy stoją przed ważną decyzją wyboru przyszłej szkoły

13 V 2005

nadanie imienia Królowej Zofii, rodzice fundują sztandar, pracownicy szkoły - tablicę pamiątkową

1-3 VII 2005

zjazd absolwentów z okazji 125-lecia powstania szkoły

Skip to content