Dział redagowany przez mgr Wacława Bojarskiego

Informatyka

Image link
Image link

Materiały dydaktyczne zawarte na tej stronie zapisane są w popularny formatach plików: *.doc, *.xls, *.ppt, *.mdb, *.htm, *.pdf.

Jest to zbiór przykładowych ćwiczeń realizowanych na zajęciach informatyki w klasach IV - VIII i pozwalających na opanowanie podstawowych umiejętności informatycznych w zakresie:

  • podstawowych usług sieci internet,
  • edycji tekstu,
  • arkusza kalulacyjnego,
  • prezentacji multimedialnej,
  • bazy danych,
  • budowy stron internetowych,
  • kodowania,
  • algorytmiki i programowania.

PROGRAM POCZTOWY MsOutlook - pakiet biurowy OFFICE 365

DZIENNIK ELEKTRONICZNY Vulcan

EDYTOR TEKSTU MsWord - pakiet biurowy OFFICE 365

Formatowanie znaku i akapitu w edytorze tekstu – stosowanie SYMBOLI w tekście…

ARKUSZ KALKULACYJNY MsExcel - pakiet biurowy OFFICE 365

EDYTOR PREZENTACJI MsPowerPoint - pakiet biurowy OFFICE 365

Skip to content