GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Robert Zoszak
dyrektor szkoły
mgr Adam Wal
zastępca dyrektora szkoły
mgr Beata Baczyńska
logopeda, rewalidacja
mgr Mariusz Bieńko
nauczyciel wspomagający
mgr Ewelina Biłas
psycholog
mgr Greta Bluj
edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Wacław Bojarski
informatyka, robotyka, technika
ks. mgr Jacek Bram
religia
lic. Marzena Brejta
język angielski
mgr Elżbieta Buczek
świetlica szkolna
mgr Dorota Chrobak
język polski
mgr Jadwiga Dąbrowska
fizyka, matematyka
mgr Adam Dmitrzak
wychowanie fizyczne
mgr Krystyna Dulęba
matematyka
mgr Kamila Florek
świetlica szkolna
mgr Wioletta Florek
język polski, rewalidacja
mgr Renata Głuszyk
edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Jankowska
język francuski, język polski, biblioteka
mgr Janina Jedziniak
edukacja wczesnoszkolna
mgr Zenona Kaleniecka
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
mgr Jolanta Kaźmierczak
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, programowanie
mgr Ewelina Kędra
nauczyciel wspomagający, rewalidacja
mgr Adam Kocoń
wychowanie fizyczne
mgr Bogusława Kopaniszyn
technika, informatyka
mgr Katarzyna Krawiecka
chemia
mgr Anna Kurinka-Rewak
nauczyciel wspomagający
mgr Monika Lorenc-Dobosz
nauczyciel wspomagający
mgr Marta Łukasiewicz
religia
mgr Elżbieta Maciejowska
pedagog, pedagog specjalny
mgr Kamila Mackiewicz-Rossmanith
etyka
mgr Magdalena Marczak
język angielski, rewalidacja
mgr Jan Mazur
wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Miranowicz
wychowanie fizyczne
mgr Karolina Mróz
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
mgr Grażyna Osieczko
język niemiecki, rewalidacja
mgr Aneta Pelc
geografia, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
mgr Janusz Piotrowski
informatyka, robotyka
mgr Marzena Radwańska
język polski, biblioteka
mgr Izydora Rydosz
język angielski, rewalidacja
mgr Daniel Sękowski
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe
mgr Piotr Sieradzki
biologia
mgr Barbara Silarska
język angielski, rewalidacja, nauczyciel wspomagający
mgr Aneta Siwińska
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
mgr Małgorzata Skarbowska
kierownik świetlicy szkolnej
mgr Gabriela Socha
muzyka, plastyka
mgr Anna Struś
matematyka, informatyka
mgr Anna Tobiasz Śliwiak
logopeda, rewalidacja
mgr Maria Trzeciak
geografia, biologia, przyroda
mgr Agnieszka Wal
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
mgr Sebastian Wasylik
wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Wenc
edukacja wczesnoszkolna
lic. Maria Wojnarowska
nauczyciel wspomagający, rewalidacja
mgr Tomasz Wolanin
nauczyciel wspomagający, rewalidacja
mgr Sławomir Woźniak
zajęcia artystyczne
mgr Renata Zagórska
edukacja wczesnoszkolna
mgr Jacek Zoszak
język angielski
mgr Kinga Zoszak
świetlica szkolna
mgr Magdalena Żak
edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Żuchowska
nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Skip to content