NADANIE NASZEJ SZKOLE
IMIENIA KRÓLOWEJ ZOFII

13 maja 2022 roku
Image link

W dniu 13 maja 2022 r., odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Królowej Zofii oraz poświęcenia sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły.

Po liturgii, w orszaku prowadzonym przez Poczet Sztandarowy, udaliśmy się do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego oraz powitania gości honorowych na czele z: Tomaszem Matuszewskim – Burmistrzem Miasta Sanoka, Stanisławem Fundakowskim – wicekuratorem oświaty, Andrzejem Romaniakiem – Przewodniczącym Rady Miasta oraz Januszem Cecułą – wicestarostą Powiatu Sanockiego.

Po odczytaniu uchwały Rady Miasta Sanoka w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku imienia Królowej Zofii i symbolicznym przybiciu gwoździ do drzewca, nastąpiła prezentacja sztandaru oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

W krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżono zebranym gościom historię szkoły, natomiast w części artystycznej można było podziwiać występy taneczne, wokalne i muzyczno-instrumentalne przygotowane przez dzieci i młodzież.

Program artystyczny uświetniła prezentacja historyczna, która w wyjątkowy i spektakularny sposób przybliżyła postać Królowej Zofii naszej patronki. W rolę Zofii Holszańskiej oraz rycerzy z jej orszaku wcielili się pracownicy Muzeum Historycznego w Sanoku oraz przedstawiciel Muzeum Budownictwa Ludowego – rekonstruktorzy historyczni i rodzice uczniów: Pani Gabriela Glinianowicz, Pan Piotr Kotowicz, Pan Arkadiusz Sabat oraz Pan Paweł Skowroński.

Na koniec goście udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, gdzie w miłym towarzystwie gości i nauczycieli można było podzielić się wrażeniami po uroczystości, wpisać osobistą dedykację do Księgi Pamiątkowej oraz zrobić okolicznościowe zdjęcia.

Dzień 13 maja 2022 r. nie tylko zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w sercach. To wyczekiwane przez nas wszystkich wydarzenie, nadało kierunek działaniom wychowawczym naszej placówki, które były, są i będą fundamentem pracy szkoły.

Dziękujemy również p. Radosławowi Kaźmierczakowi za piękne zdjęcia oraz pomoc przy opracowaniu foto-relacji z naszej uroczystości.

W dniach 5 i 10 maja 2022r. w ramach uroczystości nadania naszej szkole imienia Królowej Zofii odbył się Szkolny Konkurs Historyczny wśród uczniów klas 4-8. Konkurs został podzielony na dwie grupy. W pierwszej grupie wzięli udział uczniowie klas 4-6, a w drugiej klas 7-8.

W w/w rywalizacji wzięło udział 72 uczniów naszej szkoły, z czego wśród klas 4-6 było 35 uczestników, a wśród klas 7-8 było ich 37.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać TEST dotyczący naszej patronki Królowej Zofii Holszańskiej, żony Władysława Jagiełły i matki dwóch królów Polski: Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka.

Rywalizacja wśród młodzieży była bardzo zacięta a wyniki są następujące:

  • wśród klas 4-6:

I miejsce: Gaja Suchocka - klasa 6b - 23 pkt.
II miejsce: Adam KowalAntoni Nocuń - klasa 5b - 20,5 pkt.

  • wśród klas 7-8:

I miejsce: Laura Gruszecka klasa 8a – 33 pkt.
II miejsce: Oliwia JuszczakWiktoria Marczak - klasa 8a – 31 pkt.

Serdecznie gratulujemy wiedzy na temat Naszej Patronki!

W dniu 13 maja 2022 r. odbędzie się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 8 w Sanoku imienia Królowej Zofii.

W 2017 roku Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku przekształcone zastało w Szkołę Podstawową nr 8. W dniu 28 kwietnia bieżącego roku Rada Miasta Sanoka nadała naszej szkole imię Królowej Zofii, historycznej patronki Gimnazjum Męskiego w Sanoku.

Porządek uroczystości:

  1. Msza święta w Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku – godz. 10.00
  2. Ceremonia nadania imienia szkole oraz prezentacja sztandaru – godz. 11.15 (sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku).

Szczegóły dotyczące uczestnictwa uczniów w uroczystości przekazane zostaną poprzez dziennik elektroniczny!

KRÓLOWA ZOFIA NASZA PATRONKĄ!

Patron szkoły wpływa niewątpliwie na pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Jest jednym z elementów obyczajowości, pogłębia świadomość obywatelską i postawę ideową oraz wzbogaca wiedzę uczniów.

Dziś mieliśmy okazję poznać bliżej zarys historyczny wyjątkowej postaci Królowej Zofii, naszej patronki. Z tej okazji specjalnie się do tego wydarzenie przygotowaliśmy i wraz ze swoimi wychowawcami w ramach zajęć edukacji plastycznej wykonaliśmy piękne korony. Następnie prezentując się wyjątkowo udaliśmy się na małą sale gimnastyczną, gdzie mogliśmy obejrzeć prezentacje, aby poznać biografię patronki w szerokim zakresie oraz świadectwie jej działalności społecznej.

Na zakończenie ogłoszono Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Portret Królowej Zofii”. Teraz czekamy na piękne dzieła uczniów klas I-III do 10.05.2022 r. Będziemy podziwiać wasze wyjątkowe prace w utworzonej galerii.

Zapraszamy!

Zrealizowaliśmy takie tematy:

  • „Koronacja” – nasze wyjątkowe korony
  • Kim była patronka szkoły? – prezentacja multimedialna poprowadzona przez nauczycieli historii pana Daniela Sękowskiego i panią Zenonę Kaleniecką.
  • Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Portret Królowej Zofii” poprowadzą nauczycielki pani Maria Trzeciak oraz pani Jola Kaźmierczak.
Skip to content