Rada Rodziców

Szkoły Podswowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Katarzyna Leśniak
przewodnicząca
Anna Skowrońska
wiceprzewodnicząca
Monika Czyż
wiceprzewodnicząca oraz skarbnik
Katarzyna Futryk
członek prezydium
Bernadeta Nocuń
członek prezydium
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Ewelina Galik,
Anna Frączek-Szczepkowska

Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Klasa 1a: Kamil Kruczek
Klasa 1b: Magdalena Suzańska
Klasa 2a: Paulina Torma
Klasa 2b: Marta Dudek
Klasa 2c: Izabela Haduch
Klasa 3a: Agnieszka Pałęcka
Klasa 3b: Anna Frączek-Szczepkowska
Klasa 3c: Anita Jankowska-Ziarko
Klasa 4a: Łukasz Janda
Klasa 4b: Anna Skowrońska
Klasa 5a: Monika Czyż
Klasa 5b: Kinga Stach
Klasa 5c: Justyna Niemiec
Klasa 6a: Katarzyna Futryk
Klasa 6b: Klaudia Szczepaniak
Klasa 7a: Joanna Moczarny
Klasa 7b: Bernadeta Nocuń
Klasa 7c: Justyna Trojanowska
Klasa 8a: Katarzyna Leśniak
Klasa 8b: Ewelina Galik

Image link
Dni wolne od zajęć od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 30-31 października 2023 r. (poniedziałek, wtorek),
  • 23-31 grudnia 2023 r. (zimowa przerwa świąteczna),
  • 2 stycznia 2024 r. (wtorek),
  • 29 stycznia - 11 lutego 2024 r. (ferie zimowe),
  • 28 marca - 2 kwietnia 2024 r. (wiosenna przerwa świąteczna),
  • 2 maja 2024 r. (czwartek),
  • 14-16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty),
  • 31 maja 2024 r. (piątek),
  • 21 czerwca 2024 r. (zakończenie roku szkolnego).

Skip to content