NIEOBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SZKOLNE

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku

Informacje ubezpieczeniowe obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024:

Z początkiem roku szkolnego do naszej placówki wpłynęły oferty ubezpieczycieli, sprofilowane pod potrzeby szkolne i te oferty poniżej Państwu przedstawiamy. Decyzja pozostaje indywidualna a wybory dokonać można spośród oferentów dostępnych pośród całego krajowego rynku ubezpieczeń. Przypominamy, że obecne ubezpieczenie, zawarte we wrześniu minionego roku szkolnego, wygasa z dniem 31.sierpnia 2022 roku. Linki do polis wirtualnych dla szkół podstawowych przesłanych na adres mailowy RR:

Skip to content