Rekrutacja uczniów do klasy PIERWSZEJ

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku

DOTYCZY UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.

Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej trwały będą od 1  marca do 14 marca  2024

Wnioski można składać wnioski w sekretariacie szkoły w godzinach : od 800 do 1500

==================================================================================

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. KRÓLOWEJ ZOFII  W SANOKU

Boczna, Cerkiewna, Daszyńskiego, E. Plater, Franciszkańska, F. Gielii, Głowackiego, Grunwaldzka, Grodka, Grzegorza, Jagiellońska
(parzyste do nr 44, nieparzyste do 35) B. Joselewicza, Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony (od nr 23), Kościuszki (do nr 33),
Ks. Prałata Adama Sudoła, Lenartowicza, Łazienna, 3 – go Maja, Mickiewicza (numery parzyste do nr 36, nieparzyste do nr 29),
Mniszek Tchórznickiego, Orzeszkowej, Parkowa, Plac Harcerski, Plac Miast Partnerskich, Piłsudskiego, Plac Św. Jana, Plac Św. Michała,
II Pułku Strzelców Podhalańskich, Rybacka,  Rynek, Sanowa, Słowackiego (parzyste do nr 20, nieparzyste do nr 43)  Jana III Sobieskiego,
Sokoła, Szopena, Wałowa, Wąska, Winna, Zacisze, Zamkowa, Zaułek Wojaka Szwejka, Żwirki i Wigury, Żydowska.

DOTYCZY UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła po zakończeniu zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie, nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane będą od 18 do 22 marca 2024 r. oraz od 09 maja do 16 sierpnia 2024 r.,
w przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

WAŻNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Zarządzenie Nr 20/01/2024 Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 30.01.2024 r.
w sprawie rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025
Image link
Uchwała Nr XXXII/294/17 
Rady Miasta Sanoka

Image link
Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2024/2025
Image link
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025
Image link
Podanie dla uczniów spoza obwodu - do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2024/2025
Image link
Skip to content