STOŁÓWKA SZKOLNA

Bezpośredni numer telefonu do stołówki szkolnej:

Cena zestawu obiadowego
(zupa + drugie danie + kompot): 12,50 zł

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ:

1. Stołówka szkolna SP8 jest miejscem spożywania posiłków przywożonych przez firmę cateringową: NIEBO W GĘBIE – Catering Sanok.

2. Posiłki wydawane są w godzinach: 12:00 – 14:00.

3. Wpłata za obiady należy dokonywać z góry w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres korzystania z posiłków na konto:
Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku,
38-500 SANOK,
ul. Jana III Sobieskiego 5,
nr rachunku: 05 1240 1792 1111 0011 0322 4023
tytułem: wpłata za obiady; klasa; imię i nazwisko ucznia; za miesiąc

4. Nieobecności dzieci na obiadach można zgłaszać najpóźniej do godziny 8:30, na numer telefonu: 577 558 700 (wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą zwracane w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca).

5. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

6. Rezygnacje z obiadów będą uwzględniane od nowego, kolejnego miesiąca.

7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może spowodować zawieszenie wydawania posiłków.

8. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w JADALNI osobom niespożywającym posiłków.

9. Z posiłków można korzystać wyłącznie w JADALNI.

10. Wszystkie aktualne informacje publikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz zamieszczane na tablicy obok JADALNI.

 

Serdecznie zapraszam!

Małgorzata Skarbowska
Kierownik Stołówki i Świetlicy Szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku

Skip to content