NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

WNIOSKI do szkoły składamy od 13 maja do 14 czerwca 2024 r.

UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i wyniki z egzaminów od 21 czerwca do 8 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości LISTY KANDYDATÓW zakwalifikowanych
do przyjęcia do szkoły - 16 lipca 2024 r.

POTWIERDZENIE przez Ucznia lub jego Rodzica woli przyjęcia do szkoły
- przyniesienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia o wyniku egzaminu od 16 do 18 lipca 2024

Podanie do publicznej wiadomości LISTY KANDYDATÓW
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - 19 lipca 2024 r.

Skip to content