Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2023/2024

O przyjęciu do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów,
na które składają się wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz z oceny ze świadectwa.
PAMIĘTAJ
!!!  O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń  !!!
WAŻNE TERMINY
 
Od 15.05.2023 do 16.06.2023, godz. 15.00
Złożenie WNIOSKU o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 
Od 23.06.2023 do 10.07.2023, godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 
Do 17.07.2023, godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
Od 17.07.2023 do 21.07.2023, godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE - informator szkół...

Skip to content