DYWIZJONIZM w wykonaniu SZÓSTOKLASISTÓW…

DYWIZJONIZM w wykonaniu SZÓSTOKLASISTÓW…

Uczniowie klas szóstych w ramach zajęć z plastyki poznali metodę malarską, zwaną dywizjonizmem, zapoczątkowaną przez twórców impresjonizmu, a rozwiniętą przez neoimpresjonistów w tzw. pointylizm.

Related Posts
Skip to content