„DZIEŃ KRAJOBRAZU 2023 doceńmy lokalność” Wojewódzki Konkurs Plastyczny…

„DZIEŃ KRAJOBRAZU – 2023 – doceńmy lokalność” Wojewódzki Konkurs Plastyczny…
Stowarzyszenie EKOSKOP zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Dzień Krajobrazu 2023 – doceńmy lokalność!”.
Polega on na wykonaniu rysunku – WYŁĄCZNIE SUCHYMI PASTELAMI – który ma wyrazić artystyczny zachwyt Autora nad zwykłym (a jednak niezwykłym) lokalnym, na co dzień spotykanym (a jednak często niedostrzeganym  i niedocenianym) krajobrazem.
Prace plastyczne z niezbędnymi, uzupełnionymi załącznikami (informacja w regulaminie} można złożyć u p. Gabrieli Sochy w nieprzekraczalnym terminie 3.11.2023r. do godz. 11.00.
Related Posts
Skip to content