INTELINO, PHOTONY czy DRUKARKA 3D?!

INTELINO, PHOTONY czy DRUKARKA 3D?!

Nowoczesna technologia jako urozmaicenie zajęć, nie tylko lekcyjnych ale również świetlicowych oraz terapeutycznych. To świetna forma nie tylko zabawy ale również ćwiczeń na koncentrację uwagi, czy pamięci oraz ćwiczeń koordynacji ręka – oko – ruch. Nowoczesne technologie silnie motywują
i aktywizują ucznia…My już to wiemy i LUBIMY bardzo!!!

Related Posts
Skip to content