Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Rodzina ULMÓW z Markowej”…

Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Rodzina ULMÓW z Markowej”…
4 grudnia  w Centrum Usług Senioralnych CARITAS w Sanoku odbyła się uroczystość podsumowująca Wojewódzki Konkurs Artystyczny „Rodzina ULMÓW z Markowej – historia przepełniona miłością”, pod honorowym patronatem pana Piotra Uruskiego – Posła na Sejm RP.  Organizatorami były: Stowarzyszenie PRO ARTIS w Sanoku oraz wspomniane Centrum CARITAS. Główne cele konkursu to:
  • upowszechnienie postawy rodziny Ulmów,
  • krzewienie wartości płynących z ich heroizmu,
  • rozpropagowanie wiedzy, oraz pamięci o Polakach ratujących osoby narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej na obszarze dzisiejszego województwa podkarpackiego.

Z radością informujemy, że w kategorii praca pisemna, w dowolnej formie literackiej (dziennik, pamiętnik, opowiadanie, wywiad itd.) na temat „Bohaterstwo i odwaga rodziny „Ulmów”, Laura Głuszyk z klasy 5b zdobyła II miejsce, a w kategorii praca artystyczna (grafika, malarstwo, rysunek – pastel, tusze, akwarela,
tempera, collage, wszystkie techniki graficzne), dotycząca życia, działalności i postawy rodziny Ulmów, Julia Czyż z klasy 5a zdobyła WYRÓŻNIENIE.

!!!  Laureatkom serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów  !!!

Related Posts
Skip to content