„ODBLASKOWA SZKOŁA” przystępujemy do pilotażowego konkursu…

„ODBLASKOWA SZKOŁA” przystępujemy do pilotażowego konkursu…

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie realizuje pilotażowy program konkursu pn. „ODBLASKOWA SZKOŁA”, który jest adresowanym w roku 2023 do szkół podstawowych, samorządów lokalnych oraz rodziców województwa podkarpackiego.

Konkurs jest koordynowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i w roku szkolnym 2023/2024 będzie przeprowadzony na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, a docelowo na obszarze całego kraju.

Koordynatorką konkursu w naszej szkole jest p. Maria Trzeciak.

Related Posts
Skip to content