„Patrzeć dłońmi, widzieć nosem”

„Patrzeć dłońmi, widzieć nosem”

Dziś klasa 3c uczestniczyła w lekcji, której celem było uświadomienie jak osoby niewidome postrzegają świat, z jakimi problemami borykają się w życiu codziennym. Na podstawie filmu i prezentacji  poznali historię Louisa Braille’a oraz stworzonego przez niego alfabetu ułatwiającego życie osobom z dysfunkcją wzroku. Dzieci próbowały nauczyć się  kilku symboli tego pisma, napisać swoje imię  tą techniką.

Podczas zabaw sensorycznych z zamkniętymi oczami miały okazję doświadczyć „niewidzenia” i przekonać się jak trudno jest funkcjonować bez sprawnych oczu,  posługując się tylko zmysłem dotyku i słuchu.  Światowy Dzień Braille’a jest wspaniałą okazją na lekcję na temat  tolerancji i otwartości na niepełnosprawność,  kształtowanie postawy przyjaznej, opartej na empatii i poszanowaniu inności.

Related Posts
Skip to content