Podsumowanie zajęć „Robotyka z Photonami” w klasach 1a i 1b.

Podsumowanie zajęć „Robotyka z Photonami” w klasach 1a i 1b.

Założona tematyka została zrealizowana! Dzieci bawiąc się i doświadczając, rozwijały kreatywność, współdziałanie, pracę zespołową, myślenie logiczne oraz kluczowe umiejętności programowania i robotyki. Uczniowie klasy Ia i Ib z pomocą i wsparciem pani Jolanty Kaźmierczak, poznali: budowę robota Photona, programowali drogę sterując wg instrukcji, wykonali miasteczko robotów, kodowali- programowali z tablicą interaktywną oraz łamali zakodowane szyfry . Klasy poszerzały wiadomości z dziedziny sterowania robotem za pomocą tableta i specjalnego programu dla Photona. Tworzyli pierwsze programy. Poznali zasadę algorytmu – działania wg zaprogramowanej instrukcji. Pierwszaki dziękujemy za zaangażowanie i solidną „pracę” na tych zajęciach!

Related Posts
Skip to content