Zakwalifikowaliśmy się do projektu RapSTEAM…

Zakwalifikowaliśmy się do projektu RapSTEAM…

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że Państwa Szkoła została zakwalifikowana do projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania.

Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostało 771 szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. To niezwykle pozytywny odzew, który świadczy o szerokim zainteresowaniu i świadomości w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w obszarze robotyki i programowania.

Podpisany przez organ prowadzący szkołę list intencyjny był wstępną deklaracją chęci przystąpienia organu prowadzącego i szkoły do projektu RaP STEAM. Finalizacją procesu rekrutacji będzie podpisanie umowy o realizację projektu między Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, a organem prowadzącym szkołę. Planowany termin podpisania umów: IV kwartał br.

Lider projektu – Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzki w Rzeszowie, we współpracy z Partnerami projektu: Gminą Grodzisko Dolne, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie – Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz, Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, w lipcu br. złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie projektu. Termin podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu: październik br.

Serdecznie dziękuję Państwu za zainteresowanie projektem RaP STEAM, mającym znaczenie strategiczne dla województwa podkarpackiego. Jesteśmy przekonani, że działania projektowe przyczynią się do znaczącej poprawy jakości i efektywności kształcenia w szkołach oraz będą miały trwały i pozytywny wpływ na rozwój kompetencji uczniów i uczennic w obszarze robotyki i programowania.

Jednocześnie zachęcam do odwiedzania strony internetowej: https://rap.podkarpackie.pl/, na której zamieszczane są aktualne informacje o bieżących działaniach i przygotowaniu projektu.

Zachęcam również do kontaktu w sprawie projektu RaP STEAM. Nasz adres e-mail: rap@pzpw.pl. Telefony: 17 85 340 97 w. 44, 15 82 240 15 w.13, 504-321-209, 17 85 340 97 w. 49, 017 85 340 97  w. 50.

Z wyrazami szacunku

Krystyna Wróblewska
Dyrektor PZPW w Rzeszowie

Related Posts
Skip to content