W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 2c realizują „Międzynarodowy Projekt Edukacyjny lekturki spod chmurki”.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy 2c realizują „Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – lekturki spod chmurki”.

V Edycja – NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI

Projekt skupia się na rozbudzeniu ciekawości literackiej, rozwijaniu aktywności czytelniczej, doskonaleniu czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania. Dodatkowo, stawia sobie za zadanie zachęcenie rodziców do czytania dzieciom, pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności oraz kształtowanie u uczniów stałych umiejętności w czynieniu dobra.

Realizację projektu rozpoczęliśmy od czytania tekstu pt. „Rozchmurzone opowiadanie na powitanie”, poznając przy tym chmurkę Tosię. Zainspirowani opowiadaniem zapragnęliśmy mieć puszystą, miłą chmurkę w klasie. Dzięki pomocy pani Ani – mamy Liliany, każdy uczeń stworzył swoją małą chmurkę. Teraz Tosia i pozostałe chmurki mieszkają w klasowym kąciku czytelniczym, gdzie wspólnie realizujemy nasz projekt.

Related Posts
Skip to content