Czym jest TOLERANCJA?

Czym jest TOLERANCJA?

Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji: ,,Tolerancja to szacunek, akceptacja
i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem.
Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”. Na zajęciach uczniowie klasy 3c brali czynny udział w dyskusji o tolerancji. Wiedzą, jak należy postępować, by nie ranić drugiej osoby. Wyświetlony został krótki film. Wszyscy uczniowie utrwalili sobie najważniejsze hasła związane z tolerancją, np.: pomoc, dobroć, akceptacja, wyrozumiałość, życzliwość…. Na koniec wykonaliśmy wspólnie pracę plastyczną 🙂

Related Posts
Skip to content