NOWA strona www naszej szkoły…

NOWA strona www naszej szkoły…

Z dniem 20.03.2023 uruchomiliśmy nową wersję strony internetowej. Zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnymi informujemy, że za umieszczanie materiałów dotyczących:

  • edukacji wczesnoszlpnej – odpowiedzialne są panie Jolanta Kaźmierczak (jolanta.kazmierczak@sp8sanok.pl) oraz Karolina Mróz (karolina.mroz@sp8sanok.pl)
  • sportu – odpowiedzialny jest p. Sebastian Wasylik (sebastian.wasylik@sp8sanok.pl),
  •  
  • klas 4 – 8 – odpowiedzialny jest p. Wacław Bojarski (waclaw.bojarski@sp8sanok.pl),
  • aktualizacji oprogramowania, tworzenia archiwum strony – odpowiedzialny jest p. Jacek Zoszak (jacek.zoszak@sp8sanok.pl).

Zapraszamy do współpracy wszystkich Rodziców i Nauczycieli i przekazywania materiałów dotyczących uczniów naszej szkoły.

Image link
Related Posts
Skip to content