Informacje Rady Rodziców w sprawie ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Informacje Rady Rodziców w sprawie ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Drodzy Rodzice,

zgodnie ze informacją MEN (DWKI-WPB.513.168.2019.BN – załączoną poniżej), od bieżącego roku szkolnego, tj. 2023/2024, Rada Rodziców naszej szkoły nie będzie podejmowała czynności związanych z zawieraniem umowy szkolnego ubezpieczenia grupowego NNW na rzecz uczniów.

Jako Rada Rodziców, nie wskazujemy też jakiejś konkretnej firmy ubezpieczeniowej – bo to nie nasza rola. Od bieżącego roku szkolnego to Wy, jako Rodzice, samodzielnie zdecydujecie o tym czy, gdzie i w jakim zakresie ubezpieczycie swoje dziecko.

Niemniej, wiedząc, że dla wielu rodziców ubezpieczenie szkolne dziecka jest bardzo ważne, będziemy umieszczać w zakładce RR linki do kilku szkolnych ubezpieczeń NNW.

Oferty możecie oczywiście sprawdzić Państwo samodzielnie, w dowolnej firmie, u wybranego agenta.

Przypominamy również, że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, jednak całkowita rezygnacja z ubezpieczenia, może oznaczać brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.

Katarzyna Leśniak
Przewodnicząca RR
SP8 im. Królowej Zofii w Sanoku

Related Posts
Skip to content