Uroczyste podsumowanie konkursów pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka

Uroczyste podsumowanie konkursów pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka

5.06.2024r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka:

• przyrodniczego: „O tytuł MISTRZA Nauk Przyrodniczych”,

• matematycznego: “SZÓSTKA W ROZUMIE” oraz 

• Konkursu Przyrodniczego dla klas szóstych “PASJONACI PRZYRODY”.

Wszystkie wymienione konkursy znalazły się w wykazie konkursów Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Wzięli w nich udział uczniowie szkół podstawowych powiatu sanockiego. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta Sanoka p. Tomasza Matuszewskiego. Na spotkanie przybyła wiceburmistrz ds. społecznych, p. Jowita Nazarkiewicz i razem z dyrektorem szkoły p. Robertem Zoszakiem gratulowała dzieciom sukcesów, wręczyła dyplomy, nagrody książkowe i vouchery do sklepu EMPIK. W konkursie przyrodniczym „PASJONACI PRZYRODY” nagrody ufundowało Centrum Podróży
„San Travel Jacek Pelc Sanok”. Wszystkim fundatorom nagród serdecznie dziękujemy.


1. Konkurs o tytuł ,,Mistrza Nauk Przyrodniczych” pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty odbył się 18.04.2024 r. Zadania konkursowe obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, biologii, geografii i fizyki. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi, poszerzenie wiedzy o własnym regionie, kraju, kontynentach oraz doskonalenie umiejętności odczytywania, analizowania i przetwarzania informacji z różnych źródeł. Komisja konkursowa w składzie: Jadwiga Dąbrowska – fizyka, Katarzyna Krawiecka – chemia, Maria Trzeciak – geografia i biologia, Aneta Pelc – geografia, Piotr Sieradzki – biologia, wyłoniła NAJLEPSZYCH PRZYRODNIKÓW:
I miejsce i tytuł MISTRZA NAUK PRZYRODNICZYCH zdobył Bartosz Pudelski –SP6 w Sanoku
II miejsca uzyskali: Ines Barć – SP2 w Sanoku, Piotr Robel – SP1 w Sanoku
III miejsce uzyskali: Magdalena Szymulańska – SP8 w Sanoku, Hubert Giebułtowicz – SP3 w Sanoku
2. Konkurs matematyczny „Szóstka w rozumie” miał miejsce w naszej szkole 23 kwietnia 2024r. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 23 uczniów z 9 szkół powiatu sanockiego. Najlepsi uczestnicy osiągnęli bardzo wyrównane wyniki, dlatego komisja konkursowa przyznała miejsca ex aequo:
I miejsce i tytuł MISTRZA MATEMATYKI zdobył Antoni Nocuń z SP8 w Sanoku,
II miejsce: Julia Ząbczyk i Hubert Giebułtowicz z SP3 w Sanoku,
III miejsce: Filip Jaworski z SP w Zahutyniu, Dawid Mandzelowski z SP4
w Sanoku i Filip Rajtar z SP1 w Sanoku.
Konkurs matematyczny przygotowały: Jadwiga Dąbrowska, Anna Struś
i Svitlana Vasylevska.
3. W dniu 25 kwietnia 2024r. odbyła się w naszej szkole III edycja konkursu przyrodniczego ,,PASJONACI PRZYRODY” dla uczniów klas szóstych.
W konkursie wzięło udział 21 uczniów z 7 szkół. Młodzi uczestnicy wzięli udział w rywalizacji indywidualnej i grupowej. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: — w rywalizacji indywidualnej:
I miejsce – R. Tabisz z SP 3 Sanok
II miejsce – Jan Wójcik z SP1 Sanok , Gabriela Adamiak z SP 1 Zagórz, Małgorzata Kocyłowska z Sp 3 Sanok
III miejsce – Emilia Rzemińska z SP 2 Sanok, Igor Górnik z SP 8 Sanok, Szymon Skoczyński z SP 8 Sanok
– w rywalizacji grupowej:
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Kazimierz w Zagórzu
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. Bronisława Prugara-Ketlinga
w Sanoku.
Uczniowie naszej szkoły- Magdalena Szymulańska, Igor Górnik i Szymon Skoczyński otrzymają nagrody z rąk p. dyrektora Roberta Zoszaka na akademii związanej z zakończeniem roku szkolnego2023/2024.


!!! Bardzo dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów. Wszystkim gratulujemy sukcesów i zapraszamy w przyszłym roku !!! Serdecznie dziękujemy p. Marzenie Radwańskiej i p. Marzenie Brejcie za przygotowanie dekoracji, p. Jolancie Kaźmierczak za relację fotograficzną i p. Janowi Mazurowi za pomoc i nagłośnienie.

Related Posts
Skip to content