Warsztaty Przyrodnicze w klasie 4b i 4c…

Warsztaty Przyrodnicze w klasie 4b i 4c…
Uczniowie klasy 4b i 4c wzięli udział w Warsztatach Przyrodniczych w ramach realizowanego przez naszą szkołę programu „Ochrona rodzimej flory Powiatu Sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”.
Podczas naszych zajęć skupiliśmy się gatunkach inwazyjnych dominujących na terenie Sanoka.
Uczniowie rozpoznawali: ekosystemy, ich odporność, negatywny wpływ gatunków inwazyjnych na środowisko.
Pierwsza część warsztatów zakończyła się rozwiązywaniem krzyżówki tematycznej.
Uczniowie mieli szansę wykazać się zdobytą podczas warsztatów wiedzą.
Warsztaty prowadziła Pani mgr Anna Dziabas-Krysa.
Koordynatorem realizacji programu w naszej szkole jest p. Maria Trzeciak.
Related Posts
Skip to content