Pałac, Lizak i Rybka, czyli Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne zapraszamy do udziału…

Pałac, Lizak i Rybka, czyli Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne – zapraszamy do udziału…

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w TRZECH Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych.

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.

Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu, wiec… jak tylko da radę… to wykonuje na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).
W sumie każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU, …a opiekunowie prac nadesłanych Pocztą Tradycyjną otrzymają: 3 Podziękowania.

Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA.

Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.

Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac i każda praca będzie oceniana indywidualnie!
Malujemy-rysujemy prace plastyczne:
„Mój Pałac Marzeń” – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice (termin do 31.01.2024r.)
„Mój wymarzony Lizak” – dla MUZEUM LIZAKA Jasło (termin do 28.02.2024r.)
„Moja wymarzona Złota Rybka” – dla MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna (termin do 31.03.2024r.)

Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI podajemy poniżej.

!!! Serdecznie zachęcamy !!!

Zapraszamy również na stronę organizatora: http://www.uschabinskiej.pl

Telefon w sprawie konkursu: 510 925 000
E-mail w sprawie konkursu: konkurs@uschabinskiej.pl

Prace plastyczne można przesyłać indywidualnie do organizatora konkursów, lub złożyć u p. Gabrieli Sochy na tydzień przed upływem terminu każdego z konkursów.

Related Posts
Skip to content