Poznajemy Sanockie Pomniki Przyrody

Poznajemy Sanockie Pomniki Przyrody

Uczniowie klasy 3A uczestniczyli w spacerze, aktywnie włączając się do wycieczki edukacyjnej rozwijającej zainteresowania krajoznawczo – przyrodnicze, pod nazwą „Naturę kochamy, więc sanockie pomniki przyrody odkrywamy”. Korzystając ze znacznej poprawy warunków atmosferycznych, udaliśmy się na przyrodniczą wycieczkę, której głównym celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy naszej szkoły. Uczestnicy wycieczki żwawo ruszyli spod szkoły i już niedaleko, koło Sanockiego Domu Kultury mieli okazję zobaczyć złożony z grupy drzew Zagajnik Mickiewicza, w skład którego wchodzi pięć drzew: cztery lipy drobnolistne oraz kasztanowiec pospolity. Kolejnym punktem naszego zwiedzania były imponujące lipy drobnolistne rosnące przy ul. Rybackiej. Trasa spaceru wiodła do następnych pomników, a były nimi dwie lipy, które znajdują się w sąsiedztwie i noszę nazwę „Dziad” i „Baba”.

W trakcie wycieczki, dzieci dowiedziały się, jakie drzewa kwalifikują się do tego aby być objęte statusem pomnika, w jaki sposób są oznaczone oraz dlaczego nie wolno ich niszczyć. Zrozumiały, że w przypadku, gdy pomnikowe drzewo choruje lub starzeje się otacza się je szczególną troską. Poddaje się je leczeniu, zabiegom chirurgicznym, wzmacnia specjalnymi podporami itd.

Podczas przyrodniczej wycieczki jej uczestnicy dokonywali pomiaru obwodu poznanych drzew i porównywaliśmy swoje wyniki z obecnymi danymi. Określaliśmy stan zdrowia drzew oraz ich wiek. To była ciekawa lekcja przyrody, dzięki której poznaliśmy dziesięć pomników przyrody w Sanoku, które objęte są prawną formą ochrony przyrody ożywionej i znajdują się w rejestrze pomników przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody.

Related Posts
Skip to content