Ruszyła wielka akcja SADZENIA DRZEW…

Ruszyła wielka akcja SADZENIA DRZEW…

W ramach zadań ekologiczno-przyrodniczych mieliśmy przyjemność brać udział w sadzeniu  drzew w naszym Parku Miejskim. Było to ważne wydarzenie, które wprowadza młode pokolenie, w poczucie odpowiedzialności za klimat i środowisko.

W akcji dosadzania drzew w Parku Miejskim z Burmistrzem Miasta Sanoka Panem Tomaszem Matuszewskim wzięli udział uczniowie klasy 4a pod opieką nauczycieli: Pani Anety Pelc i Pani Marii Trzeciak. Nasadzono 300 drzew: modrzewia, buka, klonu, świerka oraz krzewów: forsycji, derenia i ligustru.

Przedmiotowe nasadzenia stanowią część zaplanowanych nasadzeń, wprowadzanych na miejskie działki komunalne, zieleńce oraz tereny rekreacyjno-sportowe.

Warto wiedzieć, że patronka naszej szkoły, czyli Królowa Zofiia,  24 listopada 1446 r. potwierdziła orzeczenie komisarzy rozstrzygające spór pomiędzy ówczesnymi władzami miasta, a Tomaszem Skonczewiczem o ogród na górze Stróżnia, na mocy którego teren przyznano miastu. Wobec powyższego można przyjąć, że najstarsza część parku liczy 577 lat.

Ekologia to ważna dziedzina rozwijająca pasje i zainteresowania uczniów naszej szkoły. Uczymy przez działanie.

!!!  Dziękujemy za zaangażowanie  !!!

Related Posts
Skip to content