PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA warsztaty dotyczące WAD POSTAWY…

PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA – warsztaty dotyczące WAD POSTAWY…
Uczniowie klas 4 i 5 mieli okazję aktywnie  uczestniczyć w warsztatach dotyczących
profilaktyk wad  postawy.
Warsztaty miały na celu wyrobienie, wśród młodzieży, nawyku właściwego dbania o własną sylwetkę, utrzymania prawidłowej postawy, a także właściwego rozwoju psycho – ruchowego.
Merytoryczna dyskusja jaką prowadzili uczniowie z fizjoterapeutami była dobrą okazją do poszerzania wiedzy z edukacji prozdrowotnej oraz uwrażliwienie na unikanie złych nawyków posturalnych w życiu codziennym.
Zajęcia prowadzili kierownik Zakładu Fizjoterapii  dr. Mateusz Niemiec, Jerzy Szwarc oraz studenci I i II roku kierunku fizjoterapii Uczelni Państwowej im. J .Grodka w Sanoku.
Related Posts
Skip to content