Zajęcia Terenowe w ramach XXXI Programu ,,Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”…

Zajęcia Terenowe w ramach XXXI Programu ,,Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”…

W ramach XXXI Programu ,,Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów” odbyły się zajęcia terenowe, gdzie omówione zostały walory przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego atrakcyjność w skali międzynarodowej. Zapoznano się z populacją ssaków roślinożernych i drapieżnych, a także ptaków , których siedliska znajdują się na Połoninie Caryńskiej i Wetlińskiej.
Rozpoznawano pietra roślinne, porównywano zwierzęta bezkręgowe.
Pogoda dopisała na szczycie Połoniny Wetlińskiej pracowano z mapą i kompasem -odczytywano wysokości, nazywano szczyty gór.
Panorama gór i świetna widoczność pozwoliły na doskonałą orientacje w terenie; umożliwiły podziwianie walorów przyrodniczych Międzynarodowego Rezerwatu Biosfer ”Karpaty Wschodnie”.
Koordynator: Maria Trzeciak
Opiekunowie: Marta Łukasiewicz, Elżbieta Buczek

Related Posts
Skip to content