Warsztaty sensoryczne w klasie 1b

Warsztaty sensoryczne w klasie 1b

Co to jest integracja sensoryczna? To proces „obróbki” różnych informacji zmysłowych i łączenie ich w całość. Po analizie bodźców, układ nerwowy tworzy reakcje adaptacyjne, czyli właściwe zachowanie, myśli, uczucia, odpowiedzi. Niektórzy ludzie są o wiele mocniej lub mniej wrażliwi niż inni, mimo, że słyszą, widzą, czują, wąchają, smakują lub dotykają tego samego. Intensywne i silne bodźce utrudniają funkcjonowanie i samoregulację człowieka. Często są niezrozumiałe dla otoczenia! Kłopoty z przetwarzaniem sensorycznym nie oznaczają, że dana osoba jest niegrzeczna, dziwna, trudna. Problemy te wpływają na rozwój, ruch, czucie swojego ciała, kontrolę zachowania i emocji, relacje społeczne.

Uczniowie klasy 1 b mieli okazję uczestniczyć w warsztatach sensorycznych na których stymulowaliśmy wszystkie zmysły.
Dzieci ćwiczyły:
– funkcje wzrokowo-ruchowe
– orientację w przestrzeni
– orientację w schemacie ciała
– motorykę małą
– pamięć roboczą i operacyjną
– zmysł równowagi
– koncentrację uwagi
– aktywizowały układ przedsionkowy

Zabawy było co nie miara…ale celem tych zajęć było pokazanie dzieciom
i uświadomienie im jak np. hałas w klasie, czy głośny dźwięk dzwonka szkolnego może zaburzyć funkcjonowanie osób wysoko wrażliwych, że niektóre dzieci nie lubią się przytulać, obcinać paznokci czy myć włosów,  a inne wręcz przeciwnie, tuliłyby się cały czas.
Ważne jest też, by w przypadku przestymulowania układu nerwowego, każde dziecko miało możliwość wyciszenia.

Related Posts
Skip to content